×

برخی از سازمان‌هایی که به ما اعتماد کرده‌اند

مطالب
بانک مشاغل دیجیتال مارکتینگ، چالش‌ها و امیدها

بررسی چالش‌های نبود بانک مشاغل دیجیتال مارکتینگ و آسیب‌هایی که می‌تواند به کارفرما (کسب‌وکار) و کارجویان و حتی شاغلین وارد کند. همچنین نتایج مثبتی که وجود چنین بانکی ایجاد می‌کند. در آخر به آینده و خواسته‌های مورد نظر دیجی تلنت اشاره شد که با ارائه و گسترش بانک مشاغل به دنبال چه نتایجی است.

رزومه؛ فرصتی که می‌تواند تبدیل به تهدید بشود

معرفی رزومه و میزان کارآمدی آن در برقراری ارتباط اولیه مورد بررسی قرار گرفت. مشکلاتی که رزومه می‌تواند برای کسب و کارها ایجاد کند. مواردی که می‌توان با رعایت آن‌ها رزومه‌ای شاخص و متفاوت در مقایسه با دیگر کارجویان تهیه کرد.

دریافت مشاوره، تضمینی برای موفقیت

شناخت نیازهای کسب و کار و چالش‌هایی که بدون حضور مشاور آگاه می‌تواند برای کارفرما و کارجو پدید بیاید. کارفرما برای شناخت، استخدام به مشاوره نیاز دارد. کارجو برای معرفی خود و رشد و ارتقا نیازمند همراهی راه‌بلد است.

شناسنامه شغلی، قطب‌نمای جهت‌یابی در جاده رشد و ارتقای شغلی

آشنایی با شناسنامه شغلی و جایگاه آن در بحث مدیریت منابع انسانی، معرفی شناسنامه شغلی و بانک مشاغل و کاری که دیجی تلنت در این حوزه تا صدور گواهینامه صلاحیت شغلی و مهاجرت می‌تواند انجام دهد.

مصائب و راه‌حل‌های استخدام در حوزه دیجیتال مارکتینگ

مشکلات فراوانی که در استخدام نیروی دیجیتال مارکتر وجود دارد؛ ازجمله نداشتن شناخت کافی از مشاغل این حوزه، مشخص نبودن مباحثی مانند سطوح انتظار، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های شغلی، کمبود نیرو، کمبود نیروی خوب و رزومه‌های غیرحرفه‌ای در این مقاله بررسی می‌شود.

بانک مشاغل دیجیتال مارکتینگ، چالش‌ها و امیدها

بررسی چالش‌های نبود بانک مشاغل دیجیتال مارکتینگ و آسیب‌هایی که می‌تواند به کارفرما (کسب‌وکار) و کارجویان و حتی شاغلین وارد کند. همچنین نتایج مثبتی که وجود چنین بانکی ایجاد می‌کند. در آخر به آینده و خواسته‌های مورد نظر دیجی تلنت اشاره شد که با ارائه و گسترش بانک مشاغل به دنبال چه نتایجی است.

شناسنامه شغلی، قطب‌نمای جهت‌یابی در جاده رشد و ارتقای شغلی

آشنایی با شناسنامه شغلی و جایگاه آن در بحث مدیریت منابع انسانی، معرفی شناسنامه شغلی و بانک مشاغل و کاری که دیجی تلنت در این حوزه تا صدور گواهینامه صلاحیت شغلی و مهاجرت می‌تواند انجام دهد.

انتظارات واقع‌بینانه‌ای که کارفرما و کارمند از یکدیگر دارند
بررسی انتظاراتی که در ارتباط بین کارفرما و نیروهای کار وجود دارد. تقسیم‌بندی این معضلات به دو دسته کلی کارفرما و کارجو. شناخت ارکان جدول انتظارات که هر دو گروه در آن دخیل هستند. بررسی وظایف، مسئولیت، اختیارات و پاسخ‌گویی به عنوان ارکان اصلی.
تفاوت صلاحیت و شایستگی چیست؟

در این نوشته به تعریف معانی صلاحیت و شایستگی پرداختیم و مثالی از آن را روی شناسنامه شغلی متخصص سئو بررسی کردیم. به بانک مشاغل اشاره کردیم و سرانجام، از تفاوت منتور و مربی گفتیم.

با تحصیل در چه رشته‌ای، دیجیتال مارکتر شویم؟

این مقاله، با معرفی دیجیتال مارکتینگ آغاز شده و تعریفی از هاب اسپات را برای معرفی دیجیتال مارکتینگ ارائه داده‌ است. سپس، به رشته‌هایی که در دانشگاه می‌تواند عامل ورود به این حوزه باشد پرداختیم. پس از آن، دوره‌های آموزشگاهی در حوزه مدیریت معرفی شد و در نهایت، به معرفی‌ رشته‌های مرتبط با دیجیتال مارکتینگ پرداخته شده که شاید افراد توجه خاصی به آن‌ها نداشته باشند.